Waarom Facebook Live

✔ Meer interactie op je bedrijfspagina (vooral de dag er na)

✔ Meer bereik op je Facebookpagina van bedrijven, vereniging, stichting, evenement of club.

✔ Nieuwe volgers door leuke content

✔ Professionele uitstraling door middel van eigen plopkap met logo

✔ Professionele apparatuur

✔ Informatieve content

Werkwijze Facebook Live

✔ Vooraf overleg en daarbij doorspreken evenement

✔ Uitwisselen draaiboek met highlights en route (liefst een week vooraf)

✔ Vooraf de content beheerder als redacteur aanmaken bedrijfspagina

✔ Facebook Live team voorzien van organisatie (leen) kleding of (pers) hesje

✔ (Kort) vooraf het evenement overleg wijzigingen en planning interviews